37 Thống kê giới tính bạn cần biết37 Thống kê giới tính bạn cần biết

40% phụ nữ từ 20 đến 49 tuổi được báo cáo có quan hệ tình dục qua đường hậu môn

Giao hợp qua đường hậu môn vẫn ít phổ biến hơn các kiểu giao hợp khác nhưng nó không phải là hiếm. Trong số nam giới từ 25 đến 59 tuổi, hơn 40% cho biết đã tham gia vào một số kiểu quan hệ tình dục qua đường hậu môn vào một số thời điểm trong đời, theo NSSHB từ năm 2010. Khoảng 40% phụ nữ từ 20 đến 49 tuổi cho biết đã từng quan hệ tình dục qua đường hậu môn.

Để có quyền truy cập vào các video về thiết bị độc quyền, các cuộc phỏng vấn người nổi tiếng, v.v., đăng ký trên YouTube!

Trở lại đầu trang